kabouters

Voor kleuters van het laatste kleuterklasje

Tijdens de lessen kleuterturnen, maken onze kleutertjes kennis met
allerlei vormen van bewegen. Via leuke spelletjes en oefeningen,
ontdekken ze hun eigen grenzen en kunnen ze hun energie ten volle
benutten.

zondag 9u30-10u30 in De Boemerang

TRAINERS

 
Begeleider Katleen
Trainer Jente
Hulptrainer Julie

De groep in beeld